تظاهرات جنبش روشنایی در استرالیا برگزار شد

امروز صدها تن از شهروندان افغانستان در آسترالیا در شهر کانبرا در مقابل سفارت افغانستان اعتراض شان را نسبت به تغییر انتقال خط برق 500 کیلو ولت ترکمستان از مسیر بامیان و  سنت نابرابری در حکومت نشان دادند.

13239958_1073019449438559_6706374856546300330_n

این شهروندان افغانستان در سال‌های جنگ و برخورد تبعیض آمیز طالبان و پس از آن در استرالیا پناهنده شده اند و  از شهرهای مختلف استرالیا در مقابل سفارت افغانستان تجمع کردند و خواستار پایان برخورد تبعیض آمیز بر مبنای جغرافیا و وابستگی قومی توسط حاکمیت در افغانستان شدند.

دیروز در کابل و سراسر افغانستان تظاهرات جنبش روشنایی برگزار شد و در حدود یک میلیون نفر در این تظاهرات شرکت کردند.

همچنان در چند روز گذشته تظاهرات جنبش روشنایی در لندن، سویدن، اتریش و کانادا نیز در حمایت از خواست‌های جنبش روشنایی و انتقال خط برق از مسیر بامیان برگزار شده است.

تظاهرات دیروز در شهر کابل از غرب کابل شروع شد و به دلیل گذاشتن موانع این راهپیمایی در جایی که در نظر گرفته شده بود در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری افغانستان برگزار نشد.

در این تظاهرات میلیونی آگاهان از هر قوم و نیز زنان و مردان در آن شرکت کرده بودند و تظاهر کنندگان با اقدام‌های مانند گل دادن به نیروهای امنیتی از امنیت در افغانستان حمایت کردند و به این گونه خشونت را نفی‌کردند.

در قطعنامه تظاهرات دیروز در کابل گفته شد این اعتراض خواست قومی نداشته و برای پایان نظام روابط نابرابر در افغانستان برگزار شده است.

سخنرانان در تظاهرات دیروز تاکید کردند که مردم مناطق مرکزی از برق رسانی محروم نشوند و مطابق بررسی‌های شرکت فیشنر  برق 500 کیلوولت آسیایی میانه از مسیر بامیان بگذرد.

اشرف غنی چند ساعت پس از ختم این تظاهرات در پیام ویدیویی از تظاهرات مدنی و مسالمت مردم قدردانی کرده و متعهد شد که در سال جاری برنامه‌های انکشافی دولت در هر ولایت متوازن تطبیق شود.

تاکنون تظاهرات جنبش روشنایی در افغانستان و سراسر جهان واکنش گسترده را در پی‌داشته و در رسانه‌های جهان چهره‌ جریان مدنی و عدالت خواهی مردم افغانستان را به نمایش گذاشته است.

این حرکت مدنی در افغانستان نیز الگو ایجاد کرده، دیروز شهروندان ولایت‌های پروان، پکتیا و امروز در قندهار نیز خواست های شان را برای داشتن برق با برپایی تظاهرات مطرح کردند و  اما تصمیم حکومت را برای انتقال برق از مسیر سالنگ توجیه کردند.

مطالب مرتبط

یک نظر

  1. در تاریخ افغانستان قوم هزاره از هر نوع انکشاف متوازن دور بوده و هیچ حکومت در این مورد تلاش نکرده است. که این همه نا برابر ها باعث شده تا مردم مناطق مرکزی افغانستان بخصوص محروم ترین قوم (هزاره ها) این بار با تغییر مسیر برق TUTAP از بامیان به سالنگ خاموش نشینند. از جانب دیگر میخواهم به هموطنان خود که در ولایت های پکتیا، خوست، قندهار تظاهرات کردند و بر نتقال برق از سالنگ تاکید کرده اند بگویم، برق از هر مسیر که بگذرد سرانجام به خوست، پکتیا و پکتیکا و دیگر ولایت های جنوبی انتقال میابد پس چرا شما تظاهرات میکنید؟ هدف از تظاهرات مردم های جنوبی این باشد که هیچ گاه عدالت و برابری نباشد یعنی مناطق جنوبی کشور با وجود که برق به سمت شان از هرمسیر که انتقال کند میرود ولی باآن هم اعتراض به مردم مناطق مرکزی دارد. پس خواهش من این است که بیاید کشور را بسازیم با تفرقه و بی عدالتی به جایی نمیرسیم