برای یک هزار خانواده‌ی بامیانی فارم کوچک مرغداری ایجاد می‌شود

ریاست زراعت و آبیاری ولایت بامیان می‌گوید برای رشد اقتصادی زنان در این ولایت برای یک هزار خانواده فارم کوچک مرغداری ایجاد می‌کند.

عبدالوهاب محمدی، رییس زراعت و آبیاری ولایت بامیان می‌گوید این پروژه بیش از ۳۰ میلیون افغانی هزینه برمی دارد که از سوی بانک جهانی پرداخت می‌شود.

آقای محمدی افزود، این پروژه در برگیرینده ۳۰ هزار قطعه مرغ است که برای هر خانواده ۳ قطعه مرغ در نظر گرفته شده است.

به گفته او، آموزش‌های تخنیکی، دانه و دوای فارم‌های مرغداری به صورت رایگان در اختیار این خانواده‌ها قرار داده می‌شود.

مسوولان محلی ولایت بامیان می‌گویند در جریان سال گذشته  حدود ۲۰ هزار قطعه مرغ، در چارچوب فارم‌های کوچک مرغداری برای صدها خانم بامیانی توزیع شده است.

گفته می‌شود در کنار صدها فارم کوچک مرغداری بیش از پنج فارم بزرگ تولید مرغ گوشتی توسط شماری از شرکت‌های خصوصی نیز در ولایت بامیان فعالیت می‌کند.

 

مطالب مرتبط