وزارت داخله: جنرال جرات تا ۷۲ ساعت افراد مسلح و وسایط دولتی خود را تسلیم کند

نصرت رحیمی، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله

وزارت امور داخله می‌گوید که جنرال دین محمد جرات باید هر چه زودتر افراد مسلح غیر مسوولش را به پولیس کابل تسلیم کند.

نصرت رحیمی، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله افغانستان روز گذشته در یک پیام ویدیویی گفت که آقای جرات اسلحه و وسایط این وزارت را نیز باید برگرداند.

او در این پیام گفت:‌ « چند تن از افراد مسلح غیر مسوول که باعث اخلال نظم عامه و قانون شکنی در کابل می‌شوند نزد جنرال دین محمد جرأت اند. وزارت داخله از او می‌خواهد که سلاح و وسایط نظامی را همراه با افراد مسلح غیر مسوول تا ۷۲ دیگر به پولیس کابل تسلیم کند.»

نصرت رحیمی افزوده که دین محمد جرات چندین میل سلاح سبک و سنگین وزارت داخله افغانستان را در اختیار دارد.

روز گذشته نیز منابع گفته بودند که خانه‌ی دین محمد جرات به دلیل داشتن افراد مسلح غیر مسوول و وسایط دولتی، در محاصره نیروهای امنیتی قرار گرفته است.

جنرال جرات به عنوان مشاور رییس جمهور غنی و معاون دفتر شورای امنیت ملی کشور کار کرده‌است.

رییس جمهور غنی در ماه میزان سال جاری او را از هردو وظیفه‌اش برکنار کرد.

مطالب مرتبط