بررسی تابعیت دومی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به بن‌بست خورده است

وزارت امور خارجه می‌گوید کمیسیون مستقل انتخابات در زمینه بررسی تابعیت دومی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و معاونین آن‌ها با این وزارت همکاری نمی‌کند.

صبغت الله احمدی، سخنگوی وزارت امورخارجه به خبرگزاری افق گفت اسناد نامزدان انتخابات ریاست جمهوری همراه معاونین‌شان برای بررسی تابعیت دومی آنها به تمام نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در بیرون از کشور فرستاده شده اما شماری از کشورها از جمله کشورهای اروپایی خواستار ارایه صلاحیت نامه نامزدان در این زمینه شدند.

آقای احمدی افزود، صلاحیت نامه کتبی باید از نامزدان و معاونین آن‌ها از سوی کمیسیون انتخابات گرفته شود و کمیسیون در این مورد همکاری  نکرده است.

وی می‌افزاید: «برخی کشورها از جمله کشورهای اروپایی دادن معلومات در مورد تابعیت دومی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و معاونین آن‌ها را معلومات شخصی عنوان کرده و قانون برای آن‌ها اجازه نمی‌دهد که در مورد معلومات شخصی افراد معلومات دهد، بنا بر این نیاز به صلاحیت نامه نامزدان و معاونین آن‌ها است.»

به گفته او، تا زمانی که صلاحیت‌ نامه نامزدان به این کشورها فرستاده نشود، آن‌ها در مورد داشتن تابعیت دومی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و معاونین آن‌ها، معلومات ارائه نمی‌کنند.

وزارت امور خارجه می‌گوید تا کنون کشورهای امارات، کویت، قطر و ازبیکستان به در خواست این وزارت پاسخ داده و هیچ یک از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در این کشورها تابعیت دومی نداشته‌اند.

در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید در مورد بررسی تابعیت دومی نامزدان کارهای که لازم بود از سوی کمیسیون انجام شده و دنبال کردن مسائل دیگر که به بیرون از کشور ارتباط می‌گیرد مربوط به وزارت امورخارجه می‌شود.

شیما علم سروش، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به خبرگزاری افق گفت کمیسیون انتخابات فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد که اگر در قسمت تابعیت نامزدان شکایت و اعتراض نزد مردم وجود دارد آن را به کمیسیون شکایات انتخاباتی درج کنند.

خانم سروش افزود کارهای که در مورد بررسی تابعیت نامزدان مربوط کمیسیون انتخابات می‌شد، صورت گرفته اما گرفتن صلاحیت نامه از نامزدان و معاونین آن‌ها، مسوولیت کمیسیون نیست.

وی تصریج کرد: «مسوولیت ما نیست که به دنبال نامزدان و معاونین آن‌ها بگردیم تا از آن‌ها صلاحیت نامه کتبی در مورد بررسی تابعیت‌ دومی شان در بیرون از کشور بگیریم. آنچه مربوط ما بود انجام دادیم و پس از آن به وزارت خارجه روان کردیم.»

به گفته او، حساسیت‌های که در مورد گرفتن معلومات شخصی افراد در بین کشورها وجود دارد، وزارت خارجه این موضوع را به کمیسیون انتخابات راجع کرده است.

معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات می‌گوید تا کنون اسنادی که تابعیت دوگانه نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را ثابت کند، نزد کمیسیون وجود ندارد.

خانم سروش خاطر نشان کرد اگر بعضی کشورها در مورد تابعیت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و معاونین آن‌ها معلومات نمی‌دهند، دارالانشای کمیسیون آن را به کمیسیون شکایات انتخاباتی واگذار کرده است. به گفته او، اگر افرادی در مورد تابعیت دومی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و معاونی آن‌ها شکایت دارند و یا اسناد معتبر دارند که ثابت کند این نامزدان تابعیت دوگانه دارند آن را به کمیسیون شکایات انتخاباتی درج کنند تا به آن رسیدگی شود.

با توجه به عملکرد وزارت خارجه و کمیسیون مستقل انتخابات در این مورد، دیده می‌شود که بررسی تابعیت دومی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به بن‌بست خورده است.

در همین حال نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است تمام اسناد و مدارک که برای گرفتن معلومات در مورد تابعیت دومی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیاز است، در اختیار وزارت خارجه قرار دهد.

یوسف رشید، رییس اجراییوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان به خبرگزاری افق گفت کمیسیون انتخابات و وزارت امور خارجه قبل از ثبت‌نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، پروسه بررسی تابعیت دوم نامزدان را ارزیابی می‌کردند تا مطابق آن تصمیم گرفته می‌شد.

آقای رشید می‌افزاید: «در حال حاضر که دارلانشای کمیسیون‌های انتخاباتی که به اساس حکم رییس جمهور مسوولیت سرپرستی و مواظبت از امور انتخابات را دارند در تفاهم با وزارت خارجه، اسنادی که در مورد تابعیت دومی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیاز است به گونه کتبی از نامزدان بگیرند و وزارت خارجه آن را در اختیار کشورهای قرار دهد که پیش از این، چنین تقاضایی را  کرده بودند.»

نهادهای ناظر انتخابات می‌گویند اگر اسناد معتبر از سوی مردم در اختیار کمیسیون‌های انتخاباتی قرار داده شود که یک نامزد اسناد خود را جعل کرده و تابعیت دوگانه دارد، از نگاه قانون تا روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کمیسیون‌های انتخاباتی حق حذف نام این نامزدان را دارند.

کمیسیون مستقل انتخابات ۲۹ سرطان سال آینده را زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرده است. به شمول رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رییس اجراییه، ۱۸ تن برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خود را نامزد کرده‌اند.

مطالب مرتبط