تیم کریکت ایرلند با تفاوت پنچ ویکت افغانستان را شکست داد

در ادامه بازی‌های پنجاه اووره کریکت، روز گذشته تیم کریکت کشور با تفاوت پنج وکت در شهر دهرادون هند، از تیم کریکت ایرلند شکست خورد.

بازی را افغانستان آغاز کرد و توانست در پنجاه اوور و با از دست دادن شش بازیکن، ۲۱۷ دوش را برای ایرلند هدف تعین کند.
کریکت بازان ایرلند توانست هدف تعین شده را برآورده کند و با تفاوت پنچ ویکت برنده شوند.
برای افغانستان اصغر افغان خوب درخشید و توانست ۸۲ دوش را بدست بیاورد و برای تیم کریکت ایرلند بلبارنی بهترین بازیکن شد.
به سلسله بازی‌های یک روزه پنجاه آووره کریکت، افغانستان در بازی اول و چهارم، تیم ایرلند را شکست داده بود و بازی دوم دو تیم به علت باران دایر نشد، بازی سوم را باخت و بازی آخر را که روز گذشته برگزار شده بود نیز تیم ایرلند برنده شد.

مطالب مرتبط