پنج مقام دیگر کمیسیون انتخابات نیز ممنوع الخروج شدند

به دنبال ممنوع الخروج شدن کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی، لوی سارنوالی کشور پنج کارمند بلند رتبه‌ی پیشین و فعلی کمیسیون انتخابات را ممنوع الخروج اعلام کرد.

در مکتوبی که لوی سارنوالی به پولیس سرحدی و میدان هوایی بین المللی حامد کرزی ارسال کرده، آمده است که احمد شاه زمان‌زی رییس پیشین دبیرخانه کمیسیون انتخابات، اول‌الرحمان رودوال، رییس پیشین امور عملیاتی، عبدالعزیز صمیم، معاون عملیاتی، سید ابراهیم سادات، رییس تکنالوژی معلوماتی و زمری قلمیار، رییس عملیات ساحوی این کمیسیون، بر اساس صلاحیت سارنوالی در پیوند به قضایای انتخاباتی تحت تعقیقب این نهاد، به‌طور موقت ممنوع الخروج می‌باشند.

در این مکتوب همچنان آمده است که این افراد برای اتخاذ تدابیر احتیاطی و پیشنهاد هیأت تحقیق ممنوع الخروج شده‌اند.

در همین حال لوی سارنوالی کشور اعلام کرده که ۳۸۶ تن در پیوند به جرایم انتخاباتی از سوی این نهاد مظنون شناخته شده‌اند و تحقیقات برخی از آن‌ها نیز تکمیل شده است.

پیش از این اتهام‌های زیادی علیه روسای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی و کارمندان این کمیسیون‌ها از سوی نامزدان، مردم، احزاب سیاسی و نهادهای ناظر انتخاباتی مطرح شده بود.

مطالب مرتبط