بلخی: وضعیت پناهجویان افغان در یونان بهبود پیدا کند

سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان در سفرش به کشور یونان، وضعیت پناهجویان افغان را مورد بررسی قرار داده است.

آقای بلخی با رییس سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM نیز دیدار کرده است.

در این دیدار هر دو جانب بر بهبود وضعیت زندگی پناهجویان در یونان تاکید کرده‌اند.

وزیر مهاجرین افغانستان گفته است که با راه اندازی برنامه‌های آگاهی دهی، در تلاش جلوگیری از سفرهای غیرقانونی شهروندان این کشور به کشورهای اروپایی هستند.

او هم چنین از اعضای سازمان بین المللی مهاجرت درخواست کرده است که پناهجویان آسیب پذیر را از جزیره‌ها به شهر «آتن» منتقل کنند.

شماری زیادی از شهروندان افغانستان در کشورهای اروپایی بود و باش دارند و بیشتر شان در اردوگاه‌های پناهجویان در وضعیت نامناسب به سر می‌برند.

مطالب مرتبط