سازمان ملل این بار ماموریت‌ش را در افغانستان ۶ ماه دیگر تمدید کرد

اختلاف‌ میان امریکا و چین در شورای امنیت سازمان ملل روی یک قطعنامه در مورد افغانستان سبب شد تا ماموریت این سازمان در افغانستان برای ۶ ماه دیگر تمدید شود.

جاناتان کوهن، نماینده امریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته چین را متهم به گروگان‌گیری این قطعنامه کرد.

آقای کوهن افزود پکن با تمرکز روی اولویت‌های سیاسی ملی چین خواهان برجسته ساختن پروژه یک کمربند یک راه در این قطعنامه است و می‌خواهد افغانستان را شامل این پروژه کند.

نماینده امریکا در شورای امنیت سازمان ملل بیان داشت، پروژه یک کمربند یک راه دچار مشکلاتی چون فساد، نبود شفافیت می‌باشد که برای محیط زیست زیان‌بار است.

وی تصریح کرد: « چین با تمرکز روی اولویت‌های سیاسی ملی چین تا مردم افغانستان این قطعنامه را گروگان گرفته‌ است و در نتیجه شورای امنیت به جز پذیرفتن تمدید تخنیکی کوتاه مدت ماموریت، گزینه دیگر نداشت.»

در همین حال وو هایتو، معاون نماینده چین در نشست روز گذشته شورای امنیت اظهارات نماینده امریکا را دور از واقعیت خواند.

امریکا در حالی با این قطعنامه مخالفت کرده که بیش از ۱۲۳ کشور موافقتنامه‌های همکاری با چین درین پروژه را امضا کرده‌اند.

با این همه عادله راز، نمایند دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد بخاطر تمدید نشدن ماموریت این سازمان در افغانستان برای ۱۲ ماه ابراز تاسف کرد.

ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان در حالی برای شش ماه تمدید می‌شود که در سه سال گذشته ماموریت این سازمان برای یک سال تمدید می‌شد.

مطالب مرتبط