روحانی نزدیک به احمدی نژاد:

رییس جمهور پیشین گفت انقلاب ایران کار انگلیس است

عباس امیری‌فر، یک روحانی نزدیک به احمدی نژاد، رییس جمهور پیشین ایران گفته است که احمدی نژاد در جلسه‌ی که او نیز حضور داشته،‌ انقلاب ایران را کار انگلیس خوانده است.


به نقل از بی بی سی آقای امیر‌ی‌فر گفته:« خودم در این جلسه در ولنجک حضور داشتم و بدتر از موارد فوق را گفتند و به دلیل توهین ایشان آن جلسه را ترک کردم و مقدمه قطع ارتباطم باایشان شد. حالا می‌توانید باور کنید یا نکنید.»
این در حالی است که چند روز پیش وبسایت محافظه کار (بصیرت) رییس جمهور پیشین ایران را متهم کرده که آقای احمدی نژاد در برخی از نشست‌ها اطرافیان خود اشتراک می‌کرده و حرف‌های تندی را مطرح می‌کرده و مدعی است که تمام مسوولان نظامی ایران به اساس تصمیم انگلیس حاکم شده‌اند.
این وبسایت افزوده که مسئوولان نظامی ایران یا وابسته به انگلیس هستند یا انگلیس به صورت مستقیم یا با واسطه آنها را مدیریت می‌کند.
این وبسایت همچنین بیان کرده است که حتی در شکل‌گیری انقلاب ایران نیز انگلیس نقش داشته است.

احمدی نژاد در یک سال اخیر انتقاد های تندی علیه خامنه ای و دستگاه قضایی این کشور مطرح کرده بود که نزدیکان  او را نیز راهی زندان کرده است.

مطالب مرتبط