سیل در پایتخت؛ شهرداری نسبت به طغیان بیشتر دریای کابل هشدار داد

بارندگی‌های شدید دو روز گذشته در کابل سبب خیزش و بلند‌رفتن سطح آب دریای کابل و بند قرغه شده و شهرداری نسبت به طغیان شدید دریای کابل هشدار داده‌است.

شهرداری کابل و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی با هشدار نسبت به طغیان شدید آب دریای کابل و بند قرغه، از باشندگان نواحی اطراف این دو مکان خواسته‌اند که خانه‌های‌شان را ترک کنند.

در خبرنامه‌ مرکز سوق و اداره وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث آمده‌است که این اداره شامگاه روز گذشته (دوشنبه، ۲۶ حمل) با شهرداری و نهادهای مرتبط در مورد طغیان دریای کابل نشستی را برگزار کرده‌است.

خبرنامه افزوده که در این جلسه، روی اتخاذ تدابیر احتیاطی، آگاهی‌دهی و رسیدگی به آسیب‌دیدگان سیلاب‌های اخیر در ولایات کشور به ویژه طغیان آب دریای کابل، بند قرغه و سایر نقاط آسیب‌پذیر بحث شده‌است.

در این نشست همچنین فیصله‌شده تا شهرداری کابل نقاط و محلاتی را برای اسکان موقت خانواده‌های آسیب‌دیده از سیلاب و آب‌خیزی‌ها مشخص کند و تلاش شود از مساجد به عنوان محلات اسکان موقت استفاده شود.

خبرنامه اضافه کرده که وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله نیز موظف شده‌اند تا در صورت نیاز وسایط را غرض انتقال مردم به محلات امن و مصون تدارک ببینند.

این اداره از سازمان‌های داخلی و خارجی خواسته تا با ادارات دولتی برای کمک‌رسانی و جلوگیری از افزایش تلفات و خسارات ناشی از این آبخیزی‌ها همکاری کنند.

با آن‌که هنوز رقم تلفات ناشی از سیلاب در کابل مشخص نیست؛ اما گفته می‌شود که این رویداد طبیعی، تلفاتی نیز در پی داشته‌است. برخی تصاویر و ویدیوها در رسانه‌های اجتماعی بیانگر واردشدن تلفات و خسارات بر مردم در این رویداد است.

مطالب مرتبط