تأکید اشرف‌غنی بر مصون‌سازی و اعتبار ملکیت‌ها

اشرف‌غنی؛ رییس جمهوری می‌گوید هدف حکومت، مصون‌سازی ملکیت‌ها است و حق هر شهروند است تا زمین و ملکیت بااعتبار داشته‌باشد.

در خبرنامه‌ ارگ که روز گذشته (دوشنبه، ۲۶ حمل) نشر شد، آمده‌است که رییس جمهوری در جلسه کمیته هماهنگی و پیگیری قضایای غصب زمین و املاک دولتی و عامه گفت که نیاز است تا دیدگاه مشترک و هماهنگی در رابطه به جلوگیری از غصب زمین و املاک میان ادارات مربوطه به‌وجود آید و یک بحث واضح در رابطه به استناد حقوقی جلوگیری از غصب زمین و املاک، تحت نظر سرور دانش؛ معاون دوم ریاست‌ جمهوری، صورت بگیرد.

خبرنامه افزوده‌است که آقای غنی به ادارات مربوطه دستور داده تا در یک‌ماه آینده، حرکت و جهت واضح مصون‌سازی ملکیت‌ها و جلوگیری از غصب زمین را مشخص کنند.

خبرنامه تصریح کرد که بعد از این، جلسات کمیته هماهنگی و پیگیری قضایای غضب زمین و املاک دولتی و عامه، تحت نظر سرور دانش؛ معاون دوم ریاست ‌جمهوری برگزار می‌شود و تمام مسؤولین ادارات مربوط، مکلف به همکاری هستند.

مطالب مرتبط