صادرات پوست قره‌‌قل افغانستان امسال افزایش می‌یابد

مسؤولان اداره پوست قره‌قل کشور، پیش‌بینی می‌کنند که در سال جاری، صادرات قره‌قل به کشورهای خارجی افزایش می‌باید.

محمدعارف عارف؛ مدیر عمومی اداره پوست قره‌قل می‌گوید که سال گذشته در حدود ۲۰۰ هزار پوست قره‌قل افغانستان به چند کشور اروپایی صادر شد.

به گفته او در سال جدید روند خریداری پوست قره‌قل بار دیگر آغاز می‌شود.

این مقام مسؤول اضافه کرد که با خریداری پوست قره‌قل، زمینه برای صادرات بیشتر این پوست فراهم می‌شود.

بره گوسفند قره‌قل هنگامی که متولد می‌شود، باید قبل از این‌که مادرش وی را لیس بزند، کشته ‌شده و از پوست‌اش برای ساخت قره‌قل استفاده شود.

پوشیدن کلاه قره‌قل در افغانستان پیشینه‌ای تاریخی دارد. پوشیدن این کلاه در دوران شاهان افغانستان نمادی از اشرافیت بوده‌است.

گروه طالبان اما در زمان حاکمیت آن رژیم، استفاده از کلاه قره‌قل را «حرام» اعلام کرده‌بود.

مطالب مرتبط