وزارت معارف: در سال جاری ۵۰ میلیون جلد کتاب چاپ می‌شود

سرپرست وزارت معارف می‌گوید که در سال جاری ۵۰ میلیون جلد کتاب درسی چاپ شده و در دسترس دانش‌آموزان قرار می‌گیرد.

محمدمیرویس بلخی؛ سرپرست وزارت معارف، امروز (چهارشنبه، ۲۸ حمل) در برنامه «حساب‌دهی حکومت به ملت» گفت که روند توزیع ۲،۲ میلیون کتاب‌ درسی به زودی آغاز می‌شود.

آقای بلخی در مورد کارکردها، دستاوردها و برنامه‌های این وزارت گفت: «در سال جاری ۲۰ هزار معلم دوازده‌پاس از طریق برنامه داخل خدمت در مراکز تربیه معلم به درجه چهارده‌پاس ارتقا می‌یابند و ۲۰ هزار معلم چهارده‌پاس نیز برای فراگیری تحصیلات در مقطع لیسانس، به دانشگاه‌ها معرفی می‌شوند.»

وی افزود که تا پنج سال آینده، ظرفیت تمامی معلمان غیرمسلکی، مطابق معیارهای وزارت معارف ارتقا داده می‌شود.

او همچنین در این برنامه گفت که ترمیم و بازسازی ۵۰۰ مکتب و تجهیز ۱ هزار و ۲۹۰ مکتب دیگر با لابراتوار و کمپیوتر از برنامه‌های دیگر این وزارت می‌باشد.

او گفت که ۲۰۰ مکتب در جریان امسال از سوی وزارت مخابرات، به اینترنت وصل خواهند شد.

سرپرست وزارت معارف تصریح کرد که ۱۴۰ مکتب در سال جاری ارتقا داده می‌شوند و ۱ هزار و ۱۷۰ صنف آموزش محلی و تسریعی به هدف سهولت دسترسی دانش‌آموزان به خدمات تعلیمی، در بخش‌های دوردست کشور ایجاد خواهد شد.

او افزود که برای ۲۰۰ هزار تن از افراد واجد شرایط به شمول زنان، کوچی‌ها و کارکنان خدماتی ادارات دولتی که از نعمت سواد محروم‌اند، ۱۱هزار کورس سوادآموزی و برای ۱۰ هزار تن دیگر، برنامه سواد‌آموزی حرفه‌ای برگزار می‌شود.

بربنیاد گفته‌های بلخی، در حال حاضر در مکاتب کشور بیش از ۲۲۰ هزار معلم تدریس می‌کنند. از این میان ۵۴ هزار معلم فارغ صنف دوازدهم هستند و نزدیک به ۱۳ هزار معلم دیگر سند فراغت صنف دوازدهم ندارند.

او همچنین گفت که در سال جاری ۲ هزار و ۷۰۰ مکتب از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات و ۳۰۰ مکتب دیگر از طریق وزارت شهرسازی اعمار می‌شود.

آقای بلخی بیان کرد که در سال جاری دروازه بسته‌شده ۵۰۰ مکتب به روی شاگردان باز شده‌است و افزود که زمینه دسترسی آسان به تعلیم و تربیه برای ۱۹۷ هزار دانش‌آموز دیگر از طریق ۷ هزار صنف آموزش محلی و ارتقای ظرفیت ۲۰ هزار معلم تا مقطع چهارده‌پاس از دستاوردهای این وزارت در سال گذشته است.

مطالب مرتبط