برای گزینش هیات اداری لویه جرگه، رای‌گیری می‌شود

کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح می‌گویند که برای گزینش هیات اداری این جرگه، امروز (سه شنبه، ۱۰ ثور) صندوق رای‌دهی گذاشته می‌شود.

سید علی کاظمی؛ سخنگوی این کمیسیون گفته‌است که در آغاز قرار بود که برای تلف‌نشدن وقت، رای‌دهی به‌گونه‌ علنی باشد؛ اما شماری از اشتراک‌کنندگان با این تصمیم مخالفت کرده‌اند.

افق را در تلگرام بخوانید

او افزود که چهار معاون و چهار منشی برای هیات اداری انتخاب خواهند شد.

پیش از این، آقای سیاف؛ رییس جرگه مشورتی صلح، چهار نفر را به‌عنوان معاونانش معرفی کرد که با مخالفت اعضای جرگه روبه‌رو شد و در نهایت، تصمیم گرفته‌شد این افراد از سوی اعضا انتخاب شوند.

به گفته کاظمی، بیش از ۵۰ کمیته در جرگه مشورتی صلح تشکیل می‌شود.

روز گذشته، رییس جمهور غنی، عبدالرب رسول سیاف را به‌عنوان رییس جرگه مشورتی صلح معرفی کرد.

جرگه مشورتی صلح تا روز پنج‌شنبه هفته جاری دوام پیدا می‌کند. ۳۲۰۰ تن از شهروندان کشور برای مشخص‌کردن چارچوب گفتگوهای صلح با طالبان مشوره می‌دهند.

اما شماری از شخصیت‌های سیاسی، جهادی، سران احزاب و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، این جرگه را تحریم کرده‌اند.

منتقدان می‌گویند که رییس جمهور غنی با برپایی این جرگه، برای تداوم کار حکومت‌اش تلاش می‌کند و این جرگه کمپاین انتخاباتی است.

مطالب مرتبط