تیم ملی کریکت افغانستان به ایرلند باخت

تیم ملی کریکت کشور روز گذشته (یکشنبه، ۲۹ ثور) در نخستین دیدار یک‌روزه با تفاوت ۷۲ دوش، بازی را به تیم ایرلند واگذار کرد.

در این مسابقه، بازی را تیم ایرلند آغاز کرد و با از دست‌دادن تمامی بازیکنان‌اش در ۴۸ آور بازی، ۲۱۱ دوش برای ملی‌پوشان کشور هدف تعیین کر؛ اما کریکت‌بازان کشور نتوانستند هدف تعیین‌شده را برآورده سازند و با تفاوت ۷۲ دوش بازی را به ایرلند واگذار کردند.

در بخش توپ‌اندازی، آفتاب عالم و دولت زدران توانستند هرکدام سه بازیکن حریف را از میدان بازی حذف کنند. راشدخان آرمان نیز توانست دو بازیکن حریف را از میدان حذف کند.

اضغر افغان با گرفتن ۲۹ دوش و محمدنبی با گرفتن ۲۷ دوش، توانستند برای تیم ملی کریکت کشور خوب بدرخشند.

ملی‌پوشان کشور در بخش توپ‌زنی اما نتوانستند هدف داده‌شده را تعیین کنند.

قرار است روز سه‌شنبه دومین بازی یک‌روزه میان تیم ملی کشور و ایرلند برگزار شود.

مطالب مرتبط