چین قطاری با سرعت فراتر از هواپیما را معرفی کرد

چینی ها قطار فوق سریع خود موسوم به “مگلو” را با سرعتی فراتر از سرعت هواپیما معرفی کردند. این قطار با سرعت ۶۰۰ کیلومتر بر ساعت حرکت خواهد کرد.

سرعت ۶۰۰ کیلومتر بر ساعتی این قطار فوق سریع می تواند مسافران بین پکن و شانگهای را تنها در سه و نیم ساعت جا به جا کند.

مطالب افق را در تلگرام بخوانید

این در حالی است که در روش جا به جایی از طریق هواپیما، چهار و نیمر ساعت طول می کشد. به نظر می رسد یکی از علل این سرعت، به طراحی جالب قطار مذکور باز می گردد. طراحی این قطار، چرخ ها از طریق هوا به جای استفاده از تماس مستقیم با زمین جا به جا می شوند.

مطالب مرتبط