حادثات ترافیکی در شش ماه گذشته ۳۲۲ کشته و ۲۰ هزار زخمی برجا گذاشته‌ است

وزارت صحت عامه می‌گوید که در شش ماه گذشته در نتیجه چهار هزار حادثه ترافیکی در کشور ۳۲۲ تن کشته و نزدیک به ۲۰ هزار تن دیگر زخمی شده‌اند.

داکتر ماموسی زیور؛ معین مالی واداری وزارت صحت عامه امروز چهارشنبه، ۵ سرطان در مراسم گرامی داشت از هفته جهانی مصونیت جاده ها گفت که حوادث ترافیکی از چالش‌های عمده در جهان است و این حادثات در افغانستان نیز قربانی گرفته‌است.

او گفت که وزارت صحت عامه افغانستان مصمم است که تا با راه اندازی برنامه های آموزشی وتوزیع مواد تبلیغاتی، سطح آگاهی مردم را برای جلوگیری ازحادثات ترافیکی وکاهش مرگ و میر و معیوبیت ناشی از آن، بلند ببرد.

او با ابراز نگرانی از افزایش حادثات ترافیکی درکشور می گوید که مرگ ومیر ناشی از حادثات ترافیکی بیشتر ازحادثات انفجار و انتحار می باشد.

او افزود که در ۶ ماه گذشته نزدیک به چهار هزار حادثات ترافیکی درکشور رخ داده است. که از اثرآن ۳۲۲ تن جان باخته ونزدیک به ۲۰ هزار تن دیگر زخمی شده‌اند.

از جانبی هم، عبدالطیف خیرخواه؛ آمر حوادث ریاست ترافیک کابل در این مراسم مصونیت ترافیک جاده را برای کاهش مرگ ومیر ناشی از حادثات ترافیکی مهم عنوان خواند وگفت: «کنترل از ترافیک جاری درجاده، بلند بردن آگاهی مردم از قوانین ترافیکی وبررسی عوامل حادثات ترافیکی از جمله موارد مهمی است که درکاهش این حادثات نقش ارزنده دارند.»

او همچنان گفت که بلند بردن آگاهی مردم در رابطه بررعایت قانون ترافیک و در نظر داشت وسایل ایمنی ودیگر موارد ضروری هنگام رانندگی است.

در این نشست همچنان داوود الطاف، به نمایندگی ازدفتر سازمان صحی جهان درافغانستان گفت که آگاهی مردم از قوانین ترافیکی وهم چنان رعایت نکات ایمنی درهنگام سفر، در پیش گیری از وقوع حوادث ترافیکی مهم است که باید به آن توجه شود.

بر اساس اطلاعات سازمان‌های صحی، سالانه حدود ۱٫۳۵ میلیون تن در جهان در نتیجه حادثات ترافیکی جان می‌دهند و حدود ۵۰ میلیون تن دیگر زخمی می شوند.

مطالب مرتبط