سومین انتخابات ریاست مجلس نمایندگان نیز بی‌نتیجه پایان یافت

سومین دور انتخابات برای گزینش رییس مجلس نمایندگان نیز امروز بی‌نتیجه پایان یافت و هیچ نامزدی نتوانست رای کافی برای برنده شدن به‌دست آرود.

در انتخابات امروز چهار نماینده مجلس، هر کدام؛ خان‌آقا رضایی، خان محمد وردک، صدیق احمد عثمانی و عبدالستار حسینی خود شان را برای احراز کرسی ریاست مجلس نامزد کردند اما تنها خان‌آقا رضایی و خان محمد وردک با گرفتن بیشترین آرا توانستند به دور دوم این انتخابات راه یابند.

در انتخاباتی که میان آقای رضایی و آقای وردک برگزار شد، ۱۰۵ نماینده به خان محمد وردک و ۸۴ تن دیگر به خان‌آقا رضایی رای تایید دادند اما تعداد رای برنده بر اساس نصاب مجلس ۱۱۶ رای تعیین شده بود که هیچ کدام نتوانست آرای تعیین شده را به‌دست آورد.

در رای گیری امروز ۴ تن رای سفید داده بودند و ۳۷ رای نیز باطل اعلام شد.

بر اساس اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان هرگاه در سه دور انتخابات هیچ نامزدی نتواند برنده شود، دو نامزدی که در این دوره‌ها بیشترین آرا را به‌دست آورده باشد به دور چهارم راه می‌یابند.

در میان نامزدان سه دور گذشته میر رحمان رحمانی با گرفتن ۱۲۳ رای و خان محمد وردک با گرفتن ۱۰۵ رای بیشترین آرا را دارند و قرار است فردا و یا هم روز شنبه برای احراز کرسی ریاست مجلس نمایندگان رقابت کنند.

مطالب مرتبط