نگرانی صلیب سرخ از عدم رسیدگی به موقع پرونده‌های زندانیان

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان می گوید که با وجود تلاش های حکومت افغانستان هنوز زندانیان با چالش هایی ازجمله تأخیر در رسیدگی به پرونده‌های شان دست و پنجه نرم می‌کند.

این کمیته روز گذشته (یکشنبه، ۲۳ سرطان) در نشست شورای عالی زندان‌ها به ریاست عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی، با ارایه گزارشی، از وضعیت زندانیان ابراز نگرانی کرده‌است.

ریاست اجرایی با نشر خبرنامه‌ای گفته که آقای عبدالله در این نشست بر رسید‌گی فوری به مشکلات زندانیان تأکید کرده است.

در این خبرنامه به نقل از عبدالله آمده است: «حقوق انسانی زندانیان محفوظ است و باید عزت و کرامت انسانی آنان در نظر گرفته شود و به مشکلات آنان رسیده‌گی فوری صورت گیرد.»

در این نشست کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، گفته است که به پرونده های زندانیان  درافغانستان، به موقع رسیدگی صورت نمی‌گیرد.

رییس عمومی زندان‌های افغانستان نیز مشکلات در زندان‌ها را پذیرفته و از اقدامات برای رفع آن خبر داده‌است. او گفته‌است: «هرچند مشکلاتی درزندان های کشور وجود دارد؛ اما اقداماتی به منظور رفع این مشکلات صورت گرفته است.»

او درادامه همچنین گفته است که ۹ پروژه ساختمانی در بخش‌های زندان پلچرخی جریان دارد و کار ساخت زندان قندهار نیز تکمیل شده‌است.

رییس عمومی زندان ها افزود که پروسه تدارکاتی ساخت زندان‌های ولایت‌های بلخ، غزنی، پروان شامل پلان کاری سال جاری شده‌است. او همچنین از اقداماتی در قسمت فراهم کردن وسایل بهداشتی ومواد آموزشی در زندان‌های کشور خبر داد.

بر اساس گزارش‌ها هم اکنون حدود ۳۰ هزار نفر در زندان‌های کشور زندانی هستند.

مطالب مرتبط