عمران خان: مردم کشمیر قربانی ظلم و ستم هند هستند

عمران خان؛ نخست وزیر پاکستان گفته است که ساکنان کشمیر زیر تصرف هند، قربانی ظلم و ستم این کشور هستند و پاکستان در کنار کشمیری‌ها قرار دارد.

او در هنگام سخنرانی‌اش در پارلمان این کشور گفت که صدای ساکنان کشمیر را به گوش جهانیان خواهد رساند.

او افزود: « اکنون چشم جهان به سوی پاکستان و کشمیر است. اکنون ما چگونه این را بیشتر جهانی ساخته می‌توانیم؟ امروز من در پیشروی این پارلمان این مسئولیت را می‌پذیرم که سفیری خواهم بود که صدای کشمیر را به جهانیان خواهد رسانید.»

هفته پیش هند خودمختاری و امتیازات کشمیر زیر تصرف این کشور را لغو ساخته است و این منطقه زیر تدابیر شدید امنیتی قرار دارد.

پاکستان از سازمان ملل متحد هم چنین  تقاضا کرده که شورای امنیت این سازمان در مورد این  تصمیم هند جلسه فوری دایر کند.

نریندرا مودی؛ نخست وزیر هند در سخنرانی روز پنج‌شنبه گفت که لغو خودمختاری و امتیازات کشمیر در راستای مبارزه علیه هراس افگنی و جدایی طلبی در کشمیر کمک می‌کند.

مطالب مرتبط