سفارت امریکا در کابل خواستار شفافیت در انتخابات شد

سفارت امریکا در کابل اعلام کرد که کمیسیون شکایات انتخابات، باید شفافیت در انتخابات و حمایت از حقوق رای دهندگان را فراهم سازد.

سفارت امریکا در یک پیام در توییتر، از نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری و رأی دهندگان می‌خواهد که برای اطمینان از شفافیت این انتخابات، از اداره‌های مربوط استفاده کنند.

در این میان، کمیسیون شکایات انتخاباتی در ویب سایت خود عدالت در مراحل مختلف انتخابات را وعده داده است.

این کمیسیون نامزدان و رأی دهندگان را ترغیب می‌کند که شکایات خود در بارۀ هر گونه خلاف ورزی انتخاباتی را ثبت کنند.

قطب الدین رویدار؛ کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت شکایات شماری از خلاف ورزی‌های مبارزات انتخابات ریاست جمهوری نزد شان ثبت شده است.

قرار است که انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ششم ماه میزان سال جاری برگزار شود، اما پس از پایان هشتمین دور گفتگوهای صلح میان طالبان و امریکا در شهر دوحه قطر، طالبان گفته‌اند که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به معنای مخالفت با روند صلح است.

 

 

مطالب مرتبط