وزارت مالیه از مصرف بیش از ۵۰ درصد بودجه انکشافی خبر داد

مسوؤلان در وزارت مالیه اعلام کردند که در ربع سوم سال مالی، ۵۲ درصد بودجه انکشافی به مصرف رسیده است.

این مسوولان گفته‌اند که سقف کل بودجه کشور در سال جاری، ۳۹۹ میلیارد افغانی است و از این جمله ۱۲۴ میلیارد افغانی بودجه انکشافی است.

بر بنیاد آمارهای وزارت مالیه، وزارت مخابرات «۶.۶۱»، وزارت دفاع «۱۱.۴۵»، وزرات تحصیلات عالی «۱۵.۷»، وزارت صنعت و تجارت«۲۳.۵۲»،  وزارت معادن و پترولیم «۲۵»، وزارت ترانسپورت «۲۶»، وزارت معارف «۳۸.۹۰»، وزارت داخله «۳۸»، وزارت زراعت «۴۲»، وزارت صحت عامه «۴۶» و وزارت اطلاعات و فرهنگ «۴۶» درصد از جمله وزارت‌هایی اند که کمتر از ۵۰ درصد بودجه انکشافی شان را مصرف کرده‌اند.

شمروز خان مسجدی؛ سخنگوی وزارت مالیه گفت که روند مصرف بودجه پیشرفت دیده می‌شود و تاکنون ۵۲ درصد بودجه انکشافی و ۶۰ درصد بودجه عادی به مصرف رسیده است.

آگاهان اقتصادی بدین باورند که بروکراسی و نبود ظرفیت در وزارت‌ها باعث کاهش مصرف بودجه شده است و باید بودجه به گونه شفاف و در زمان معیین آن به مصرف برسد.

مطالب مرتبط