پرونده فساد لیگ برتر کرکت به دادستانی کل رسید

ادارۀ کرکت بورد اعلام کرد که پرونده فساد لیگ برتر ۲۰ اوره کرکت افغانستان را به خاطر بررسی اتهامات به دادستانی کل ارسال شده است.

بر اساس اعلامیه‌ای کرکت بورد کشور، قرارداد این لیگ را با شرکت سنکسر سپورتس(SnixerSports)به دلیل پرداخت نشدن «فیس سالانه» از سوی این شرکت و نیز نگرانی «در شفافیت امور این لیگ» فسخ کرده است.

افق را در تلگرام دنبال کنید

این در حالی است که پیشتر، شورای بین‌المللی کرکت در مورد وجود فساد و تقلب در لیگ برتر کرکت افغانستان گزارشی را نشر کرد. در این گزارش آمده بود که در این لیگ صدها هزار دالر اختلاس شده است.

کرکت بورد گفته است که این پرونده به دادستانی کل راجع شده تا همه «ابعاد داخلی این قضیه» به گونه «شفاف و مسلکی» بررسی شود.

از سویی هم، کرکت بورد اعلام کرد که فصل دوم لیگ برتر ۲۰ اورۀ افغانستان تا سال آینده به تاخیر افتاده است.

رقابت‌های دور نخست لیگ برتر ۲۰ اورۀ افغانستان در اکتوبر سال ۲۰۱۸ در امارات متحدۀ عربی برگزار شد که در آن پنج تیم شرکت داشت و تیم “بلخ لیجندز” قهرمانی آن دور را از آن خود کرد.

مطالب مرتبط