کسانی که نام‌شان در فهرست دیجیتالی باشد می‌توانند رأی دهند

کمیسیون انتخابات اعلام کرده که رأی‌دهندگانی که تذکره تابعیت آن‌ها استیکر دارد و نام‌شان در فهرست چاپی نیست؛ اما در فهرست دیجیتالی موجود است، می‌توانند رأی بدهند.

کمیسیون انتخابات پیشتر اعلام کرده‌بود که وجود نام فرد رأی‌دهنده هم در فهرست چاپی و هم در دستگاه بیومتریک برای برخورداری‌اش از حق رأی در روز انتخابات الزامی است؛ اما پس از آن‌که گزارش‌هایی از عدم موجودیت نام رای‌دهندگان در فهرست‌‌های چاپی منتشر شد، کمیسیون انتخابات تصمیم‌اش را تغییر داد.

این کمیسیون گفته‌است که برای برخورداری این افراد از حق رأی‌شان، باید در محل مربوطه از روش رأی‌دهی کارمندان مرکز رأی‌دهی و نظامیان توظیف شده در همان مرکز استفاده شود و همچنین موضوع در ژورنال نیز ثبت شود.

براساس فیصله کمیسیون انتخابات، برای رأی‌دهند‌گانی که تذکره تابعیت آن‌ها دارای استیکر است و نام‌شان هم در فهرست دیجیتالی موجود است؛ ولی در فهرست چاپی نیست، حق رأی داده شده‌است.

این کمیسیون افزوده که شهرت این دسته از افراد، باید در آخر فهرست رأی‌دهند‌گان اضافه و موضوع در ژورنال نیز ثبت شود.

مشکل دیگری که در شماری از مراکز رای‌دهی وجود دارد، عدم کارکرد درست دستگاه‌های بیومتریک است. کمیسیون انتخابات گفته‌است که به‌زودی به این مشکل نیز رسیدگی خواهد شد.

مطالب مرتبط