نتایج نخستین آرا؛ بیش از دو میلیون تن در انتخابات شرکت کردند

کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که بر بنیاد تازه‌ترین آمار از مراکز رای‌دهی، دو میلیون و یک صد نود شش هزار تن در انتخاابات ریاست جمهوری شرکت کرده‌اند.

این کمیسیون گفت که این آمار تنها از  ۳۷۳۶ مرکزی رای‌دهی است که نتایج آن به کابل رسیده و مطمینأ در حال تغییر است.

اما این کمیسیون افزود که تاکنون در باره سرنوشت نتایج آرای ۲۳۴ مرکز رای‌دهی اطلاعی در دست نیست و آرای ۷۸۶ مرکز رای‌دهی دیگر نیز در حال ارسال به کابل است.

میزان آرای استعمال شده و مرکزهای باز در ولایت‌ها بربیناد آمارهای نخستین کمیسیون مستقل انتخابات قرار ذیل اند؛

ولایت‌     مرکزهای رأی‌دهی                     تعداد آرا

پکتیا        ۱۵۵ مرکز                           ۴۳۵۹۰  رای

پنج‌شیر     ۹۶  مرکز                            ۱۹۲۰۵ رای

تخار        ۴۱ مرکز                             ۱۴۴۶۶ رای

جوزجان    ۵۱مرکز                             ۳۶۹۱۰ رای

خوست     ۱۸۲ مرکز                           ۹۳۲۰۵ رای

دایکندی    ۲۴۳ مرکز                           ۱۱۴۳۱۰ رای

زابل      ۲۲ مرکز                               ۱۷۵۷۹ رای

سرپل     ۶۴ مرکز                              ۳۵۵۰۹ رای

سمنگان   ۳۶ مرکز                              ۲۵۲۳۰ رای

غزنی      ۱۰۱ مرکز                           ۲۲۵۶۸ رای

غور   ۷۴ مرکز                                 ۳۵۳۷۱ رای

فاریاب  ۶۰ مرکز                               ۳۱۶۷۴ رای

کابل     ۴۷۴ مرکز                             ۴۵۸۵۴۹ رای

لوگر    ۳۰ مرکز                               ۱۹۱۸۹ رای

ننگرهار   ۳۹۰ مرکز                          ۲۵۴۸۷۱ رای

نورستان     ۲۵ مرکز                          ۱۷۵۰۷ رای

نیمروز     ۱۲ مرکز                           ۶۷۳ رای

هرات       ۱۶۶ مرکز                        ۱۰۴۴۵۹ رأی

هلمند       ۱۶۱ مرکز                         ۷۰۲۱۸ رأی

وردک      ۶۴ مرکز                          ۲۰۲۱۸ رأی

بلخ        ۱۵۵ مرکز                         ۷۴۴۴۱ رأی

پکتیکا  ۱۳۱ مرکز                           ۴۳۵۹۰ رأی

ارزگان    ۲۴ مرکز                          ۴۴۴۱ رأی

بامیان       ۲۱۸ مرکز                       ۸۴۱۲۴ رأی

بادغیس      ۲۷ مرکز                        ۶۸۸۹ رأی

بدخشان      ۱۷ مرکز                        ۶۰۲۸ رأی

بغلان        ۱۰۴ مرکز                      ۴۴۷۷۷ رأی

قرار بود که انتخابات ریاست جمهوری در ۵۳۷۳ مرکز رای‌دهی در روز انتخابات برگزار شود، اما ۶۱۷ مرکز به دلیل تهدیدات امنیتی و چالش‌های دیگر مسدود ماند.

کمیسیون انتخابات اعلام کرد که قرار است فردا (دوشنبه، ۸ میزان) شمار مجموعی رای‌دهنده‌گان در انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کنند.

مطالب مرتبط