گدای هندی پس از جان باختن معلوم شد که میلیونر است

بیربرچن آزاد؛ ۶۲ ساله پس از جان باختن در خط قطار آهن، معلوم شد که میلیونر است.

بر اساس گزارش شبکه خبری اندیا تودی، در جریان تحقیقات پولیس واضح شد که این گدا، بیش از یک میلیون روپیه هندی داشته است.

پولیس در منزل این گدا به ارزش یکصد و ۷۷ هزار پول فلزی دریافت کرد که در خریطه‌ها و سطل‌ها جابجا شده بود.

هشت ساعت را در برگرفت تا منسوبین پولیس این سکه های فلزی را شمارش کردند.

پولیس زمانی شگفت زده شد که آویزها از بانک‌های مختلف را در منزل این گدا یافت که بر اساس آن، علاوه بر پول‌هایی که در خانه داشته، او مالک ۸۰۰ و ۷۷ هزار روپیه هندی دیگر نیز در بانک بوده است.

بر اساس اسناد به دست آمده، بیربرچن آزاد که به روز جمعه درگذشت باشندۀ اصلی ایالت راجستان بود و پولیس گفته است که برای انجام تحقیقات، این قضیه را با اعضای خانواده او نیز دنبال خواهند کرد.

مطالب مرتبط