وزارت مالیه: عواید ملی افزایش یافته است

وزارت مالیه اعلام کرد که عواید ملی در سال مالی جاری به حدود ۱۴۴ میلیارد افغانی (بیش از ۱.۸میلیارد دالر) رسیده است.

این وزارت گفت که این رقم، به تناسب زمان مشابه سال گذشته، بین ۹ تا ۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این در حالی است که صندوق وجهی پول، سطح عواید ملی افغانستان تا پایان سال مالی خورشیدی را ۱۹۵ میلیارد افغانی تعیین کرده است.

شمعروزخان مسجدی؛ سخنگوی وزارت مالیه گفت که احتمال دارد عواید ملی از سطح تعیین شده از سوی صندوق وجهی پول نیز بیشتر شود.

او افزود: « در گمرکات و اداره‌های عواید فشار بی نهایت زیاد است. همکاری و هماهنگی با سکتور خصوصی بیشتر شده و کوشش می‌کنیم که نه تنها به این هدف (هدف تعیین شده از سوی صندوق وجهی پول) برسیم، بلکه بالاتر از این هدف را نیز حاصل کنیم.»

بر اساس معلومات وزارت مالیه، در کل سال گذشته خورشیدی، عواید ملی به ۱۸۹ میلیارد افغانی رسیده بود.

در این میان،  شفیق‌الله عطایی؛ معاون اتاق تجارت و صنایع گفت که یکی از دلایل افزایش عواید ملی، می‌تواند وضع مالیات بلند بر سکتور خصوصی باشد.

آقای عطایی، خواستار ایجاد سهولت و انعطاف در قوانین و طرزالعمل‌های مربوط به اخذ مالیات از سکتور خصوصی شد و گفت که این مساله می‌تواند برای تاجران و سرمایگذاران کمک کننده باشد.

 

 

 

عواید ملی افغانستان در چند سال اخیر سیر صعودی داشته است؛ اما از سوی دیگر، سکتور خصوصی و برخی از شهروندان همواره به افزایش مالیات اعتراض کرده اند.

مطالب مرتبط