آلمان در ماموریت‌های نظامی بیشتری شرکت می‌کند

آنه‌گریت کرامپ کارن‌باور؛ وزیر دفاع آلمان می‌گوید ارتش آلمان در ماموریت‌های نظامی بیشتری در خارج این کشور مشارکت می‌کند.

او این مطلب را در مصاحبه با نشریه آلمانی زود دویچه سایتونگ گفته‌است.

افق را در تلگرام دنبال کنید

خانم کارن‌باور گفته‌است: «باید به صورت آشکار با این حقیقت روبرو شویم که ما همانند تمام کشورهای دیگر دنیا دارای منافع استراتژیک مخصوص خود هستیم و آلمان باید درگیر مسؤولیت‌های بیشتری در سطح بین‌المللی باشد.»

وی در پاسخ به این سوال که سیاست جدید ممکن است باعث بازگشت نظامیان آلمانی به کشورشان با تابوت شود گفت که این موضوع خطرناکی بوده و مربوط به برخی مناطق نظیر منطقه ساحل در افریقا است که امکان صدور هراس‌افگنی به اروپا از این منطقه وجود دارد.

وزیر دفاع آلمان گفت به‌طور مثال یکی از مناطقی که بیشترین میزان مهاجرت غیر قانونی و جنایت‌های سازمان‌دهی‌شده از آن سرچشمه می‌گیرد کشور مالی است و امنیت در منطقه ساحل افریقا بخشی از امنیت ملی آلمان به شمار می‌آید.

مطالب مرتبط