سیگار از پیشرفت افغانستان در راستای مبارزه با فساد خبر داد

سربازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان اعلام کرد که حکومت افغانستان در راستای رسیدن به معیارهای استراتیژی مبارزه با فساد اداری، پیشرفت کرده است اما هنوز هم برخی چالش‌های جدی وجود دارد.

سیگار در گزارش تازه گفته است که با وجود مبارزه با فساد و پیشرفت در این راستا، اداره‌های مهم دولتی افغانستان که بر ضد فساد کار می‌کنند، با کمبود منابع مواجه اند.

سیگار در توییتر نوشت: « حکومت افغانستان تا ماه جون ۲۰۱۹ در بخش مبارزه با فساد، از جمله ۷۶ معیار، ۵۷ معیار را تکمیل کرده است؛ اما برای تکمیل معیارهای باقی‌مانده نگرانی وجود دارد و برای رسیدن به نتایج قابل توجه به اقدامات مداوم نیاز است.»

به گفتۀ سیگار، با وجود این پیشرفت‌ها، هنوز هم چالش‌های جدی فرا راه حکومت افغانستان در بخش مبارزه با فساد هنوز هم وجود دارد.

همچنان سیگار معافیت افراد زورمند دخیل در فساد اداری و کاهش فعالیت‌های محکمۀ ویژه مبارزه فساد را از چالش‌های جدی دیگر یاد کرده است.

مطالب مرتبط