افراد کهن سال اخبار جعلی را بیشتر دوست دارند

تحقیقات نشان می‌دهد که افراد بالای ۶۵ سال بیش از دیگر گروه‌های سنی اخبار جعلی را به اشتراک می‌گذارند.

سی ان ان گزارشی را منتشر کرد با این عنوان که افراد بالای ۶۵ سال بیش از سایر سنین اخبار جعلی در فیس‌بوک را منتشر و به اشتراک می‌گذارند.

طبق این تحقیق فقط ۳ درصد از افراد بین ۱۸ تا ۲۹ سال به این نوع اشتراک گذاری مبادرت می‌کنند.

یکی از دلایل احتمالی این است که آنها فاقد مهارت سواد رسانه ای دیجیتال برای راستی آزمایی اخبار جعلی هستند.

مطالب مرتبط