هزینه ۹ میلیارد دالری امریکا برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان

اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) اعلام کرده که امریکا در ۱۷ سال گذشته نزدیک به ۹ میلیارد دالر را برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مصرف کرده‌است.

جان سپکو؛ رییس این اداره در گزارشی که به کانگرس امریکا نوشته‌ گفته که با این هم، هنوز مواد مخدر ارزش بیشتری نسبت به کالاهای صادراتی افغانستان دارد.

در این گزارش از قول دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد آمده که اقتصاد مواد مخدر در افغانستان در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی تا دو سوم کاهش یافته بود؛ اما هنوز هم ۶ تا ۱۱ درصد تولید ناخالص ملی را می‌سازد و بیشتر از ارزش صادرات قانونی کشور بوده‌است.

سیگار در این گزارش همچنین از تولید و استفاده سرسام آورتابیلت «K» در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌است.

جان سپکو گزارش به کنگره نوشته که که در سال ۲۰۱۸میلادی، کشت کوکنار در افغانستان به‌دلیل خشک‌سالی کاهش پیدا کرده بود و مبارزه حکومت افغانستان با مواد مخدر در این زمینه نقشی نداشت.

مطالب مرتبط