خشم سناتوران از حاضر نشدن سرپرست وزیران مالیه و تجارت به سنا

حضور نیافتن سرپرستان وزارت‌های مالیه و تجارت برای دومین بار در جلسه استجوابیه مجلس‌ سنا خشم اعضای این مجلس را برانگیخت و هشدار دادند که این مقام‌ها را به دادستانی کل معرفی خواهند کرد.

در نشست امروز (یکشنبه، ۱۹ عقرب) مجلس سنا فضل‌هادی مسلمیار؛ رییس این مجلس به سرپرست‌های وزارت‌های مالیه و تجارت هشدار داد که در صورت حاضر نشدن آنان به پاسخ‌گویی در نشست هفته آینده این مجلس، به‌دلیل «سرکشی از قانون» به دادستانی کل معرفی خواهند شد.

از طرفی هم برخی اعضای مجلس سنا مقام‌های دولتی را به برخورد تبغیض آمیز با پارلمان متهم کردند و گفتند که این مقام‌ها تنها در نشست‌های مجلس نمایندگان حضور می‌یابند.

این سناتوران حضور نیافتن مقام‌های دولتی در این مجلس را «بی‌احترامی به مجلس سنا» و قانون‌شکنی خوانده و از ریاست جمهوری خواستار اجراآت قانونی در این مورد شدند.

محمد علم ایزدیار؛ معاون اول مجلس سنا گفت: «عدم حضور سرپرست وزیران مالیه و تجارت در مجلس سنا تمرد از قانون است؛ زیرا قانون اساسی به مجلس سنا صلاحیت نظارت از عملکرد حکومت و نهادهای حکومتی را داده و مسوولان مکلف به پاسخ‌گویی هستند.»

در همین حال رسیس مجلس سنا گفت که قانون‌شکنی جُرم بوده و افراد متخلف باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.

برخی سناتوران همچنین همایون قیومی؛ سرپرست وزارت مالیه را متهم به حضور نداشتن حتا در وزارت مالیه کردند.

در نشست امروز مجلس سنا سرپرست وزرای مالیه و تجارت و سرپرست بانک ملی افغانستان برای پاسخ‌گویی در باره وضعیت اقتصادی کشور دعوت شده بودند؛ اما همایون قیومی و اجمل احمدی؛ سرپرست وزرای مالیه و تجارت در این مجلس حاضر نشدند.

مطالب مرتبط