لت‌وکوب پرستار از سوی یک داکتر در شفاخانه انتانی کابل

یک پرستار زن در شفاخانه دولتی انتانی کابل ادعا کرده که از سوی یکی از داکتران این شفاخانه به‌شدت لت‌وکوب شده‌است.

او گفته که شام روز شنبه، ۱۸ عقرب، زمانی که می‌خواست برای ادای نماز برود از سوی داکتر زمان؛ از داکتران این شفاخانه نخست توهین و تحقیر شده و سپس در برابر چشمان همکارانش لت‌وکوب شده‌است.

این پرستار گفته‌است: «برایم گفت فعلا وقت نماز خواندن نیست. بعد به فحش و دشنام شروع کرد با سیلی زد، موهایم را کند و تا دهلیز را از موهایم گرفته، کش‌ام کرد.»

او همچنین گفته که کارمندان شفاخانه امراض انتانی همواره از سوی داکتر زمان مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند.

این پرستار افزوده که بارها از برخورد این داکتر شکایت نیز شده اما تا کنون پیگیری نشده‌است.

با این حال وزارت صحت عامه از آغاز بررسی‌ها در این مورد خبر داده‌است.

مطالب مرتبط