یونیسف: افغانستان مقام سوم مرگ و میر نوزادن را در جهان دارا است

صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف می‌گوید که افغانستان پس از انگولا و سیرلیون، سومین کشوری است که بیشترین ارقام مرگ و میر نوزدان را دارد.

بربنیاد ارقام اداره یونیسف در افغانستان، از هر یک‌هزار کودک زیر سن پنج سال، ۲۵۷ تن آنان می‌میرند.

یونیسف روز یک شنبه، ۲۶ عقرب گفته است که دلیل عمدۀ مرگ بیش از یک میلیون کودک زیر سن پنج سال در سراسر جهان، ولادت‌های قبل از وقت است و شش تا هشت درصد ولادت‌ها، در تمام جهان قبل از وقت صورت می‌گیرد.

یونیسف با راه اندازی کمپاینی تحت شعار «تولد بسیار زود هنگام؛ مراقبت مناسب، در وقت مناسب، در محل مناسب» گفته است که تلاش می‌کند تا مرگ و میر مادران و کودکان را کاهش دهد.

وزارت صحت عامه، سازمان صحی جهان، اداره انکشافی ایالات متحده در افغانستان این کمپاین یونیسف را همراهی می‌کنند.

کیفیت بلند خدمات صحی، مراقبت‌های لازم از نوزادان، توانمند ساختن زنان و فراهم آوری مراقبت‌های قبل از ولادت از مواردی است که امسال یونیسف در این کمپاین به مردم آگاهی‌ می‌دهد.

شیما سن گوپتا؛ معاون دفتر یونیسف در افغانستان گفته است: «لازم است تا از مراقبت با کیفیت بلند مطمین شویم و مراقبت‌های لازم را برای آغاز زندگی به گونۀ بهتر برای هر کودک در هرجا، فراهم نماییم.»

دفتر یونیسف در افغانستان گفته است که در دوسال اخیر، ۶۰۰ پایه تجهیزات مربوط به نوزدان را به ۲۰۹ مرکز صحی افغانستان توزیع کرده است.

مطالب مرتبط