هزینه درمان افغان‌ها به ۲.۵ میلیارد دالر در سال می‌رسد

وزارت صحت عامه اعلام کرد که مصارف درمان افغان‌ها سالانه به ۲٫۵ میلیارد دالر می‌رسد که از این میان ۲۴۱ میلیون دالر آن صرف تداوی در خارج از کشور می‌شود.

قدیر قدیر؛ رییس عمومی پالیسی و پلان وزارت صحت عامه امروز یک‌شنبه، ۲۶ عقرب در مراسم دادخواهی برای بیمه صحی با بیان این آمار گفت که ۷۵ درصد این مبلغ را مردم از بودجه شخصی خود پرداخت می‌کنند.

به گفته او از این میان ۵ درصد آن را دولت افغانستان و ۲۰ درصد دیگر آن را کشورهای کمک کننده تمویل می‌کنند.

آقای قدیر همچنین از آغاز کار برای کاهش این هزینه‌ها خبر داد و گفت: « کار بالای مصوبه بیمه صحی جریان دارد و تصویب این طرح، باعث کاهش هزینه خدمات صحی خواهد شد.»

در همین حال فرهاد فریور؛ رییس بخش اقتصاد و تمویل وزارت صحت عامه هزینه دسترسی به خدمات صحی را بلند خواند و گفت که این هزینه‌ها باید کاهش یابد تا افراد فقیر جامعه هم بتواند به خدمات صحی دسترسی داشته باشند.

او همچنین گفت که سالانه ۲۴۱ میلیون دالر صرف تداوی افغان‌ها در خارج از کشور می‌شود.

کشورهای پاکستان، هند و ترکیه از کشورهایی اند که افغان‌ها بیشتر برای تداوی به این کشورها می‌روند.

مطالب مرتبط