کمیسیون به برگزاری دور دوم انتخابات آمادگی می‌گیرد

مقام‌ها در کمیسیون انتخابات می‌گویند که این کمیسیون برای برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آماده می‌شود.

اورنگ زیب؛ یکی از اعضای این کمیسیون امروز دوشنبه، ۱۷ عقرب گفته‌است که مواد آموزشی و عملیاتی برای دور دوم انتخابات، به این کمیسیون رسیده‌است.

او افزوده که پس از اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، فورم نتایج و اوراق رای‌دهی برای دور دوم نیز چاپ خواهد شد.

این در حالی است که نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری تا کنون اعلام نشده‌است. معیاد نخست اعلام نتایج ابتدایی ۲۷ ماه میزان بود؛ اما به ۲۳ عقرب به تعویق افتاد.

کمیسیون انتخابات در ۲۳ عقرب نیز نتوانست نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند. این کمیسیون گفته که پس از بازشماری آرا که در حال حاضر جریان دارد، این نتایج اعلام خواهد شد.

بر بنیاد قانون انتخابات پس از اعلام نتایج ابتدایی و نهایی اگر هیچ نامزدی بیشتر از ۵۰ درصد آرا را به‌دست آورده نتوانست، دو نامزدی که بیشترین آرا را به دست آورده‌اند در دور دوم به رقابت می‌پردازند.

مطالب مرتبط