وحید مژده در کابل ترور شد

وزارت داخله تایید می‌کند که وحید مژده؛ نویسنده و آگاه مسایل سیاسی شام امروز در شهر کابل ترور شده‌است.

نصرت رحیمی؛ سخنگوی وزارت امور داخله گفته‌است که آقای مژده حوالی ساعت ۵ شام امروز چهارشنبه، ۲۹ عقرب هنگامی که می‌خواست برای ادای نماز به مسجد برود از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد.

او افزوده که این کارشناس مسایل سیاسی در نزدیکی سفارت روسیه‌از مربوطات حوزه هفتم امنیتی شهر کابل از طرف دو فرد موترسایکل هدف گلوله قرار گرفت.

سخنگوی وزارت امور داخله گفته که قضیه تحت کشف و بررسی پولیس قرار دارد‌.

وحید مژده از آگاهان برجسته سیاسی در افغانستان بود و در ارتباط نزدیکی با گروه طالبان قرار داشت.

تا کنون مسوولیت قتل او را فردی یا گروهی نپذیرفته‌است.

مطالب مرتبط