وزارت معارف اضافه‌ستانی پول از دانش‌آموزان دوره لیسه را ممنوع کرد

وزارت معارف اعلام کرده که اضافه‌ستانی پول از تهیه شهادت‌نامه و کارت ورودی امتحان کانکور ممنوع است.

این وزارت معارف امروز چهارشنبه، ۲۹ عقرب با نشر خبرنامه گفته که مبلغ پولی که برای تهیه‌ شهادت‌نامه و کارت کانکور از شاگردان دوره لیسه در مکاتب جمع‌آوری می گردد ۶۲۰ افغانی است.

خبرنامه افزوده‌است: «۴۲۰ افغانی این مبلغ هزینه اخذ کارت کانکور و ۲۰۰ افغانی آن هزینه شهادت‌نامه است و هرنوع اضافه‌ستانی از شاگردان جدا ممنوع می باشد.»

وزارت معارف افزوده که تمامی اعضای ریاست عمومی نظارت تعلیمی موظف اند تا جمع آوری پول در مکاتب را نظارت کرده و متخلفان را به ریاست تفتیش داخلی این وزارت معرفی کنند.

پیش از این، شکایت‌هایی از اضافه‌ستانی ادارات مکاتب از دانش‌آموزان زیر نام «تهیه شهادت‌نامه و کارت کانکور» مطرح شده بود.

مطالب مرتبط