وزارت مالیه: تصدی‌های دولتی به شرکت‌های دولتی تبدیل می‌شوند

وزارت مالیه از تبدیل کردن تمام تصدی‌های دولتی به شرکت‌های دولتی تا یک ماه آینده خبر داد.

عبدالمجیب زدران معین مالی و اداری این وزارت امروز پنجشنبه (۳۰ عقرب) در یک نشست خبری گفت، در حال حاضر سهم شرکت‌ها و تصدی‌ها در افزایش عواید در حالیکه باید ۶۰ درصد باشد، کمتر از یک درصد است.

آقای زدران افزود که تبدیل تصدی‌های دولتی به شرکت‌ها به دلیل خودکفایی این شرکت‌ها و عایداتی کردن آن‌ها صورت می‌گیرد.

او گفت که برنامه این است که شرکت‌های دولتی بتوانند از عواید مصارف شان را تامین کنند.

معین مالی و اداری وزارت مالیه افزود، این روند در بخشی از شرکت‌های دولتی مانند شرکت‌های هوایی «آریانا» و «باختر» قبلاً انجام شده که نتایج خوبی داده است.

آقای زدران همچنین گفت که در جریان سال جاری مالی، نزدیک ۳۰۰ میلیون دالر در بودجه ادارات امنیتی و دفاعی صرفه جویی شده است.

مطالب مرتبط