۲٫۷ تُن کالا از طریق بندر حیرتان به خارج صادر شده است

 

اداره خط آهن می‌گوید، از آغاز سال جاری خورشیدی تا کنون ۲٫۷ میلیون تن کالای تجارتی از طریق بندر حیرتان به کشورهای آسیای میانه و چین صادر شده است.

عبدالباری صدیقی، معاون اداره خط آهن کشور در یک نشست خبری گفت، قراردادهایی که به تازی در زمینه صادرات محصولات زراعتی از جمله جلغوزه، پسته و بادام میان سکتور خصوصی افغانستان و کشور چین صورت گفرفت، تغییرات لازم را در بیلانس صادرات چین رونما ساخته است.

آقای صدیقی افزود، در حال حاضر تمام امکانات برای انتقال محصولات جلغوزه در ایستگاه‌های خط آهن مزار و حیرتان وجود دارد.

این در حالیست که هفته گذشته قرارداد صادرات ۶۲ تن جلغوزه به ارزش ۲٫۲ میلیارد دالر میان سکتور خصوصی و کشور چین با هماهنگی ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری و سفارت افغانستان در بیجینگ، امضا شد.

بر اساس این قرار داد، قرار است افغانستان تا ۵ سال آینده ۶۲ هزار تن جلغوزه را به کشور چین صادر کند.

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری گفته است که افغانستان مسوولیت انتقال محموله‌های جلغوزه را تا بندر حیرتان به عهده دارد و انتقال محموله از بندر حیرتان تا مقصد توسط شرکت‌های چینی صورت خواهد گرفت.

مطالب مرتبط