تیم ملی ویلچرباسکتبال کشور به تایلند سفر کرد

 

تیم ملی ویلچرباسکتبال مردان و زنان پارالمپیک افغانستان به منظو اشتراک در مسابقات کسب سهمیه به کشور تایلند سفر کرد. 

در این مسابقات یک کاروان ٣۵نفری به نمایندگی از افغانستان برای اشتراک در مسابقات ویلچر باسکتبال رهسپار تایلند شدند که ٢۴ ورزشکار، دو مربی و دو کمک مربی اعضای این کاروان را تشکیل می‌دهند.

این مسابقات از تاریخ ٢٧نومبر الا ٧دسمبر در شهر پاتایای کشور تایلند برکزار میکردد که در بخش آقایان ١۴کشور و در بخش بانوان هم ٨کشور در این مسابقات اشتراک می‌کنند.

در این رویداد مهم، چهارکشور در بخش آقایان و بانوان به بازی‌های پارالمپیک ٢٠٢٠ توکیوی جاپان انتخاب می‌شوند.

سفر ورزش‌کاران به تایلند با حمایت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان صورت گرفته است.

مطالب مرتبط