حکمتیار خواستار ایجاد دولت موقت و برگزاری مجدد انتخابات شد

گلبدین حکمتیار؛ نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید که باید برای برگزاری مجدد انتخابات ریاست جمهوری و تامین شفافیت این روند، یک دولت موقت ایجاد شود.

آقای حکمتیار که امروز یکشنبه، ۱۰ قوس در نشستی در کابل صحبت می‌کرد، از کمیسیون انتخابات انتقاد کرد وگفت که با گذشت بیش از دو ماه از برگزاری انتخابات اما هنوز نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام نشده است.

او افزود که انتخابات ریاست جمهوری شفاف نیز نبوده و باید دوباره برگزار شود.

گلبدین حکمتیار همچنین حکومت را به دخالت در روند انتخابات متهم کرد و گفت که در صورت دخالت دولت در امور انتخابات، باید دولت موقت تشکیل شود.

او پیشتر نیز گفته بود که انتخابات ریاست جمهوری در دور اول برنده ندارد و به دلیل آغاز فصل سرما امکان برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در سال جاری نیز وجود ندارد.

مطالب مرتبط