یک افغان به اتهام قاچاق طلا در فرودگاه هند دستگیر شد

مقامات فرودگاه بین المللی گاندی گفته اند که یک مسافر افغان را حین قاچاق یک کیلو طلا به هند بازداشت و زندانی کرده کرده اند.

هندوستان تایمز نوشته است که این شهروند افغان از فرودگاه مزارشریف عازم هند بود و پس از بازرسی بازداشت شده است
یکی از مقامات ارشد فرودگاه گاندی گفته است که افغان بازداشت شده، در نتیجه بازجویی ها اقرار کرده است که در سفر قبلی اش نیز ۴۰۰ گرام طلا را به هند قاچاق نموده است.
گفته می شود، این قاچاقچی مقدار یک کیلو طلا را در کفش خود جاسازی کرده بود و می خواست آن را به هند انتقال دهد که در فرودگاه هنگام بازرسی بازداشت می گردد.
مقامات ذیربط در افغانستان تا کنون در مورد چیزی نگفته اند
روند قاچاق طلا و آثار باستانی از افغانستان به کشورهای همسایه نگرانی همیشگی دولت افغانستان را در پی داشته و هرازگاهی نیز شماری در پیوند به این موضوع از سوی کارمندان امنیتی و نیروهای سرحدی دستگیر شده اند.
قبل از این نیز به تعداد ۵۰۴ اثر باستانی از نزد یک افغان که می خواست آنها را به کشورهای بیرونی قاچاق نماید، از سوی کارمندان گمرکی فردوگاه بین المللی حامد کرزی دستگیر شد

مطالب مرتبط