مسلمانان به تصمیم دادگاه عالی درباره «مسجد بابری» اعتراض کردند

مسلمانان هند در واکنش به تصمیم دادگاه عالی این کشور در خصوص سپردن زمین مسجد بابری به هندوها اعتراض کردند.

مولانا ولی رحمان؛ دبیر کل حزب آل اندیا مسلم در این کشور ضمن واکنش به تصمیم دادگاه عالی هند در خصوص مسجد بابری، این حکم را مخالف خواسته ۹۹ درصد مسلمانان این کشور دانست.

او با اعتراض به حکم دادگاه عالی هند در خصوص مسجد بابری گفت: «ما حق درخواست تجدید نظر را در برای خود محفوظ می‌دانیم.»

مولانا ولی رحمان گفت که حکم دادگاه عالی هند مبنی بر اعطای زمین مسجد بابری به هندوها مخالف خواسته ۹۹ درصد مسلمانان هندی است.

او گفت: «مستنداتی که دادگاه عالی هند طبق آن این حکم را صادر کرده است کافی نیستند و حکم صادر شده قابل قبول نیست.»

این چهره سرشناس مسلمانان هند گفت که به دادگاه عالی هند اعتماد دارند و به همین دلیل برای احقاق حق خود درخواست تجدید نظر در حکم صادر شده را دارند.

این در حالی است که اخیرا دادگاه عالی هند در مورد جنجالی ترین پرونده تاریخ این کشور تصمیم گرفت و زمین مسجد بابری را به هندوها داد.

هندوها معتقدند زمین این مسجد ۴۷۰ ساله محل تولد «خدای رام» است و باید معبد شود؛ اما مسلمانان ضمن اعلام اینکه ادعای هندوها هیچ مستندی ندارد، مخالف تبدیل مسجد به معبد بودند.

پس از تصمیم دادگاه عالی هند بسیاری از مسلمانان واکنش نشان دادند ولی تاکنون حتی اجازه ثبت درخواست تجدید نظر نیز به مسلمانان داده نشده‌است.

مطالب مرتبط