معیاری نبودن نصاب درسی بیش از شش هزار مدرسی دینی در کشور

ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی می‌گوید که بر بنیاد یافته‌های آنان بیش از شش‌هزار مدرسه‌ دینی در کشور نصاب درسی معیاری ندارد.

نتایج بررسی‌های این ریاست امروز دوشنبه، ۱۱ قوس از سوی انجنیر محمد خان؛ معاون اول ریاست اجرایی در جلسه شورای وزیران ارایه شد. این بررسی‌ها درباره‌ تبدیل‌شدن مدرسه‌های خصوصی به مدرسه‌های دولتی انجام شده‌است.

آقای محمد خان در این جلسه گفت که در حال حاضر ۱۲۰۰ مدرسه‌ دینی در چارچوب وزارت معارف و ۴۹۵۰ مدرسه‌ دینی دیگر در چارچوب وزارت حج و اوقاف ثبت‌است.

او افزود تمامی این مدرسه‌های دینی نصاب درسی معیاری ندارند. او همچنین گفت که نوعی تداخل وظیفوی نیز میان وزارت معارف و وزارت حج و اوقاف وجود دارد.

معاون اول ریاست اجرایی بر ثبت مدرسه‌های دینی، راه‌اندازی سیمینارها در سطح کشور و ایجاد اتحادیه‌ مدرسه‌های دینی تأکید کرد.

از طرفی هم عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی دستور داده تا سیمینار مشترکی از سوی وزارت‌های تحصیلات عالی، معارف و ارشاد و حج و اوقاف در این زمینه برگزار شود.

مطالب مرتبط