تاکید غنی به ارزیابی تاسیسات، تجهیزات و وسایط نظامی در کشور

اشرف غنی؛ رییس حکومت وحدت ملی می‌گوید که باید یک ارزیابی همه‌جانبه از تأسیسات، تجهیزات و وسایط نظامی در سطح ولسوالی‌ها انجام شود تا بر اساس آن نیازمندی‌های امنیتی روشن شود.

ارگ ریاست جمهوری در خبرنامه‌ای اعلام کرده که آقای غنی این سخنان را امروز دوشنبه، ۱۱ قوس در نشستی با معینان وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله مطرح کرده‌است.

او افزوده که برنامه همه جانبه مدیریت مالی نهادهای امنیتی را به منظور صرفه‌جویی در مصارف و جلوگیری از ضیاع منابع، مورد بررسی قرار داده‌است.

اشرف غنی در این نشست گفته است که صرفه‌جویی‌های چشم‌گیری در مصارف نهادهای امنیتی و دفاعی به خصوص در بخش تیل، اعاشه، تجهیزات غیرضروری و قراردادها، صورت گرفته‌است.

او تاکید کرده که باید مصارف بودجه در نهادهای امنیتی با ضریب افزایش موثریت انجام شود و نیاز است تا یک سیستم مالی معیاری برای آن آماده شود.

آقای غنی همچنین گفته که برنامه بودجه در نهادهای امنیتی و دفاعی و همچنان برنامه صرفه‌جویی در این نهادها بر اساس اهداف ترتیب شود تا مؤثریت در مصرف بودجه به میان آید و نیز با فساد مبارزه جدی شود.

او افزود که باید تمرکز بیشتری به جلوگیری از ضایع شدن منابع امنیتی و نظامی در سطح ولسوالی‌ها صورت گیرد.

غنی در این نشست دستور داده‌است تا روی تشکیلات نهادهای دفاعی و امنیتی تجدید نظر شود تا از تورم تشکیلاتی جلوگیری صورت گیرد.

او گفته‌است: «ارزیابی همه‌جانبه از تأسیسات نظامی، تجهیزات و وسایط به سطح ولسوالی‌ها انجام شود تا یک تصویر واضح به میان آید.»

اشرف غنی گفته که بر اساس این ارزیابی، کمبودی‌ها و نیازمندی‌های بخش‌های امنیتی روشن خواهد شد و بر اساس آن روی یک طرح به‌خاطر رفع نیازمندی‌ها شود.

مطالب مرتبط