مجلس سنا طرح بودجه ملی ۱۳۹۹ را تایید کرد

مجلس سنا با اکثریت آرا، طرح بودجه ملی سال ۱۳۹۹ را تایید کرده است.

طرح این بودجه در نشست امروز (سه‌شنبه، ۱۳ قوس) این مجلس ارایه شد.

این سند ملی حدود ۱۶ روز پیش از سوی زاهد همدرد؛ معین مالی وزارت مالیه به منظور تایید و درج نظریات پیشنهادی سناتوران به این مجلس معرفی شده بود.

عظیم قویاش؛ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس سنا گفت که تمام نظریات مشورتی سناتوران در مورد بودجه ملی جمع آوری شده است.

او افزود که وزارت مالیه وعده داده تا پروژه‌های کوچک و قابل تطبیق سناتوران را در سند بودجه ملی ۹۹ می‌پذیرد.

اما برخی از سناتوران مجلس، گفته‌اند که در طرح بودجه ملی در سال‌های گذشته مشوره‌های آن‌ها مد نظر گرفته نشده است.

معلم لالاگل؛ یک تن از سناتوران گفت که در طول سال‌های گذشته یک پروژه هم در قالب نظریات پیشنهاد مجلس سنا از سوی وزارت مالیه پذیرفته نشده و این وزارت به نظریات مشورتی سناتوان هیچ‌گونه اهمیتی قایل نیست.

محمدعلم ایزدیار؛ معاون اول مجلس سنا نیز گفت که عدم توازن در بودجه ملی، پایین آمدن سطح پروژه‌های انکشافی و موجودیت اداره های موازی و خارج از تشکیلات اساسی دولت از مشکلات جدی بودجه ملی ۹۹ است.

او ابراز امیدواری کرده است که نمایندگان مجلس باید دقت بشتری در بخش تصویب بودجه کنند.

مجموع بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۹، ۴۲۸ میلیارد افغانی پیش بینی شده که ۲۸۹ میلیارد آن مصارف عادی و ۱۳۹ میلیارد دیگر آن بخش انکشافی دولت را تامین خواهد کرد.

در بودجه ملی ۱۳۹۹ بخش‌های امنیت، مصئونیت عامه، معارف و تهیه مسکن اولویت داده شده است.

مطالب مرتبط