تیفا: فقدان سازوکار حسابدهی در کمیسیون انتخابات، عامل بحران انتخاباتی است

بنیاد انتخابات شفات افغانستان (تیفا) می‌گوید، کمیسیون انتخابات یک مکانیزم حسابدهی برای اعتبار دادن به آرا ندارد و این امر سبب شده‌است تا برخی از تیم‌های انتخاباتی روند تفتیش و بازشماری آرا را تحریم کنند.

در اعلامیه این نهاد که امروز چهارشنبه (۱۳ قوس) صادر شده، آمده‌است که نبود یک مکانیزم حسابدهی در کمیسیون انتخابات از یک‌سو باعث تحریم بازشماری آرا شده و از طرف دیگر سبب شده‌است تا کمیسیون انتخابات نتواند پاسخ قناعت‌بخشی برای نامزدان انتخابات داشته‌باشد.

تیفا افزوده‌است که کمیسیون انتخابات یک برنامه مدون و کارآمد برای مدیریت شمارش و اعلام نتایج انتخابات ندارد، به همین دلیل نتوانسته‌است با وجود آمادگی‌ در روز انتخابات مراحل پس از آن را به خوبی مدیریت کند.

در بخشی از اعلامیه تیفا آمده‌است که کمیسیون انتخابات در بیشتر موارد مشورت‌های حقوقی کارمندان تخنیکی و حقوقی این کمیسیون را در نظر نگرفته و حتی در طول بیش از دو ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست ‌جمهوری، فعالیت‌های خلاف قانون و طرزالعمل‌های انتخاباتی داشته‌است.

تیفا افزوده‌است که نیاز است یک جلسه تخنیکی و حقوقی از سوی سازمان ملل با حضور تمام شرکای انتخابات برای برون‌رفت از مشکلات کنونی انتخابات برگزار شود تا بتواند یک راه حل مناسب و مسالمت‌آمیز برای مشکلات انتخاباتی پیدا کند.

تیفا در حالی‌که از اعمال نفوذ شماری از نهادها و کشورها در کار کمیسیون ابراز نگرانی کرده، افزوده‌است که کمیسیون باید مکلفیت قانونی خود را درک کرده و با حفظ استقلال کامل نتیجه انتخابات را با در نظرداشت آرای بیومتریک‌شده هرچه زودتر اعلام کند.

در اعلامیه تیفا از طرف‌های دخیل در روند انتخابات نیز خواسته شده تا بر اساس قانون، زمینه تفتیش و بازشماری آرا را فراهم سازند.

این در حالی است که اعتراض برخی از تیم‌های انتخاباتی هنوز در نقاط مختلف کشور ادامه دارد.

معترضان خواهان ابطال ۳۰۰ هزار رأی از سوی کمیسیون انتخابات‌ هستند که به گفته آن‌ها این آرا، فاقد معلومات بیومتریکی، مشکوک و یا خارج از زمان تثبیت شده‌است.

مطالب مرتبط