افغانستان پس از توافق صلح به میلیاردها دالر کمک نیاز دارد

تحلیل و ارزیابی بانک جهانی نشان می‌دهد که افغانستان پس از دستیابی به توافق سیاسی احتمالی با طالبان نیز به کمک‌های مالی بین‌المللی نیاز خواهد داشت.

۳۹۳۲۹۳ ۰۱: A view of the World Bank building October 5, 2000 in Washington, DC. The World Bank bank lends money to developing countries around the world. (Photo by Per-Anders Pettersson/ Getty Images)

این بانک در گزارشی، نیازمندی‌های مالی میان‌مدت افغانستان را با توجه به شرایط مختلف سیاسی و اقتصادی، تحلیل و ارزیابی کرده‌است؛ ارزیابی‌هایی که نشان می‌دهد کشور برای تامین بودجه مورد نیاز به منظور ارائه خدمات، حمایت از تسریع روند رشد اقتصادی، فراهم‌کردن شرایط برای کاهش خشونت‌ و ادامۀ توافق صلح، سالانه بین شش تا هشت میلیارد دالر کمک جامعۀ جهانی نیاز دارد.

هینری کرالی؛ رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان گفت: «بهبود اوضاع امنیتی، تامین ثبات سیاسی و تامین یک محیط مصون و مطمئن برای رفت‌و‌آمد میان ولایات مختلف افغانستان می‌تواند سبب افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی و ایجاد زمینه‌های اشتغال در این کشور شود… توقع می‌رود که پس از دست‌یافتن به توافق صلح و استقرار ثبات سیاسی در بعضی از بخش‌ها نیاز به تامین هزینه‌های بیشتر باشد.»

به باور آقای کرالی، جامعۀ جهانی می‌تواند به طور تدریجی؛ اما محتاطانه، با دقت و بر اساس نیازمندی‌های افغانستان، میزان کمک‌هایش را به این کشور کاهش دهد.

رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان گفت: «کاهش آنی کمک‌های بین‌المللی می‌تواند چشم‌انداز صلح پایدار را مخدوش سازد.»

بانک جهانی با یادآوری از افزایش عواید داخلی افغانستان طی سال‌های اخیر اما گفته‌است که هنوزهم سطح عواید (۲.۵ میلیارد دالر) و مصارف (حدود ۱۱ میلیارد دالر) در این کشور غیر متوازن است.

بر اساس آمار این بانک، در حال حاضر ۷۵ درصد تمام مصارف افغانستان از کمک‌های جامعۀ جهانی تمویل می‌شود و کاهش کمک‌های مالی چه در بخش امنیتی و یا ملکی روی خدمات اساسی، سرمایه‌گذاری عامه، کاریابی، توسعه روستاها و تحکیم صلح تاثیر خواهد گذاشت.

مطالب مرتبط