پژوهش تازه: اکثر افغان‌ها خواهان تغییر ساختار نظام اند

یک پژوهش تازه که از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان انجام شده نشان می‌دهد که اکثریت شهروندان کشور خواهان تغییر در ساختار نظام کنونی استند.

این پژوهش که زیر نام «گروه‌های قومی و توزیع قدرت سیاسی در افغانستان» از سوی این انستیتوت انجام شده نشان می‌دهد که بسیاری از اقوام افغانستان احساس می‌کنند که در نظام کنونی حضور ندارند.

در این پژوهش دیدگاه‌های شهروندان، احزاب سیاسی و دسته‌های انتخاباتی در پیوند به نوع نظام سیاسی در افغانستان بازتاب یافته است.

صدیقه بختیاری؛ پژوهشگر انستیتوت مطالعات راهبردی افغانستان امروز پنج‌شنبه، ۱۴ قوس هنگام ارایه این نتایج گفت کع نشست بن سر آغاز تقسیم قومی قدرت در کشور بود؛ اما دیدگاه‌های شماری زیادی از شهروندان این است که برای تقسیم عادلانه‌ قدرت در کشور، نظام سیاسی ریاستی به نظام پارلمانی ریاستی با نخست وزیر اجرایی، یا هم به نظام فدرالی باید تبدیل شود.

اما انورالحق احدی؛ رییس جبهه‌ ملی نوین افغانستان در این نشست گفت که نظام‌های پارلمانی و فدرالی نیز نمی‌توانند ثبات سیاسی و عدالت اجتماعی را در کشور تامین کند.

او تاکید کرد که سیستم سیاسی کنونی کشور مشکلاتی دارد و باید روی آن بحث صورت گیرد که چگونه مطابق به واقعیت‌های عینی کشور اصلاح گردد.

در این پژوهش هم‌چنان آمده است که تمرکز قدرت در نظام کنونی نه تنها سبب بی‌ثباتی ، فساد و بی‌عدالتی اجتماعی شده است؛ بلکه قدرت را در اختیار رهبران قومی نیز متمرکز ساخته است که بازی آنان با کارت قومی، به شگاف‌های قومی در کشور بیشتر‌ دامن می‌زند و راه رسیدن به ملت شدن را دشوار ساخته است.

مطالب مرتبط